– sprotno obveščanje o statusu pošiljke
– en klic (vse na enem mestu z isto osebo)
– neodvisnost (nismo vezani zgolj na enega ponudnika)
– prevzem komunikacije z dobaviteljem oz. prejemnikom
– svetovanje (preprečevanje napak)
– smo redni plačniki