V podjetju se izvajaja projekt:

Ime projekta: »Vavčer za tržne raziskave tujih trgov«

Naziv vavčerja: Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
Čas izvajanja storitve: Apr – Nov 2019

Znesek sofinanciranja: 5.000,00 €

Projekt – operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si


»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.