Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih

Namen projekta: Večja internacionalizacija poslovanja – ohranjanje/vzpostavitev novih stikov s tujimi kupci/poslovno javnostjo in za zagotovitev pogojev za promocijo naših izdelkov/storitev na tujih trgih – povečevanje mednarodne konkurenčnosti.

Projekt: Transfera-JPTT20

Cilji: pridobiti večjo internacionalizacijo poslovanja ter večjo mednarodno konkurenčnost.

Trajanje: najkasneje do 30.oktober 2020.

Skupna vrednost projekta: 17.690,00 EUR

Višina subvencije: 9.900,00 EUR

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

The investment is co-founded by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Regional Development Fund.

Die Investition wird durch die Republik Slowenien und die Europäische Union kofinanziert, aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

 


VIDEO PREDSTAVITEV