Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih

Namen projekta: Večja internacionalizacija poslovanja – ohranjanje/vzpostavitev novih stikov s tujimi kupci/poslovno javnostjo in za zagotovitev pogojev za promocijo naših izdelkov/storitev na tujih trgih – povečevanje mednarodne konkurenčnosti.

Projekt: Transfera-JPTT20

Cilji: pridobiti večjo internacionalizacijo poslovanja ter večjo mednarodno konkurenčnost.

Trajanje: najkasneje do 30.oktober 2020.

Skupna vrednost projekta: 17.690,00 EUR

Višina subvencije: 9.900,00 EUR

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«; specifičnega cilja: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

The investment is co-founded by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Regional Development Fund.

Die Investition wird durch die Republik Slowenien und die Europäische Union kofinanziert, aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

 


VIDEO PREDSTAVITEV

 


V podjetju se izvajaja projekt:

Ime projekta: »Vavčer za tržne raziskave tujih trgov«

Naziv vavčerja: Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
Čas izvajanja storitve: Apr – Nov 2019

Znesek sofinanciranja: 5.000,00 €

Projekt – operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si


»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«

Namen projekta je preko procesnih izboljšav izboljšati konkurenčnost podjetja.

Projekt: Optimizacija ključnih poslovnih procesov – Transfera d.o.o. – cilji: povečati dodano vrednost podjetja, izboljšati delovne pogoje za zaposlene, izboljšati energetsko in snovno učinkovitost in pozitivno vplivati na vse deležnike podjetja. Operacija se bo izvajala najdlje do 10. septembra 2018. Skupna vrednost operacije: 39.800 €; Višina subvencije: 19.900 €

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.